Δουλεύοντας με την “Αντίσταση στην Θεραπεία Gelstalt”

25 Φεβρουαρίου 2022by admin

Η Ελληνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Gestalt φιλοξενεί την εξαίρετη θεραπεύτρια και εκπαιδεύτρια Gestalt, Belinda Harris, σε ένα διαδικτυακό διαδραστικό σεμινάριο με θέμα “Δουλεύοντας με την αντίσταση στη θεραπεία Gestalt”.

Σε αυτό το σεμινάριο θα εξετάσουμε την αντίσταση από την οπτική της Θεραπείας Gestalt, και θα παρουσιαστεί ένα πλαίσιο για γόνιμη σκέψη σχετικά με την αντίσταση σε άτομα, ζευγάρια και ομάδες/οργανισμούς.
Θα υπάρξουν ευκαιρίες για συζήτηση περιστατικών που θα έχουν ως στόχο τον αναστοχασμό της επιρροής της χρήσης της γλώσσας και της παρουσίας της/του θεραπεύτριας/τή στη θεραπευτική διαδικασία.

Belinda Harris PhD is a Gestalt psychotherapist, supervisor, trainer, coach and organisational consultant. She is Chair of the UKAGP (EAGT NOGT) Based /in the UK, she undertook her professional coach certification, and advanced training in working with couples, families and organisations on Cape Cod, with the founders of GISC, Sonia and Edwin Nevis.

Το διαδικτυακό αυτό σεμινάριο θα διαρκέσει 2 ώρες και ύστερα θα ακολουθήσουν 30 λεπτά για μοίρασμα της εμπειρίας μεταξύ των συμμετεχόντων.
Η διεξαγωγή του θα είναι στα αγγλικά.

Το webinar προσφέρεται δωρεάν από την Ελληνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Gestalt στα μέλη της, με στόχο να έχουν την ευκαιρία για σύνδεση μεταξύ τους, καθώς και την διεύρυνση των γνώσεών τους.

Δηλώσεις συμμετοχών ως την Τετάρτη 23/2, στο email του συλλόγου: ds.hagt@gmail.com

© Copyright HAGT – Hellenic Association for Gestalt Therapy

© Copyright HAGT – Hellenic Association for Gestalt Therapy