Το να ζεις σημαίνει να συναντάς

Martin Buber

Μάθε για τη θεραπεία Gestal

Βρείτε θεραπευτ@ Gestalt
στην περιοχή σας

Πώς μπορείτε να εγγραφείτε στο σύλλογο

Κάνω το δικό μου και εσύ κάνεις το δικό σου.
Δεν υπάρχω σε αυτό τον κόσμο για να ζήσω σύμφωνα με
τις δικές σου προσδοκίες.
Και δεν είσαι σε αυτόν τον κόσμο για να ζήσεις
σύμφωνα με τις δικές μου.
Εσύ είσαι Εσύ κι Εγώ είμαι Εγώ,
Και αν κατά τύχη βρούμε ο ένας τον άλλο,θα είναι πολύ
ωραία.
Εάν όχι, δεν υπάρχει τίποτα που μπορούμε να κάνουμε.
Fritz Perls στο Gestalt Therapy Verbatim

© Copyright HAGT – Hellenic Association for Gestalt Therapy

© Copyright HAGT – Hellenic Association for Gestalt Therapy