Σεμινάριο Στήριξης των Εργαζόμενων της ΜΚΟ ΒΑΒΕΛ

4 Απριλίου 2019by Blair Dane

Στα πλαίσια των εθελοντικών δράσεων αλληλεγγύης του Συλλόγου μας, στις 24 Απριλίου 2017, το μέλος μας Ελπίδα Καλαϊτζή ανταποκρίθηκε σε πρόσκληση της εκπροσώπου της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΕΑGT, Ιωάννα Κάτο και πραγματοποίησε σεμινάριο στήριξης των εργαζόμενων της ΜΚΟ ΒΑΒΕΛ.

Η ΜΚΟ ΒΑΒΕΛ δραστηριοποιείται στον τομέα της ψυχικής υγείας ευάλωτων πληθυσμών, κυρίων προσφύγων και μεταναστών. Το σεμινάριο πραγματοποίηθηκε σε συνεργασία με τον Δρ Dieter Bongers, επίσης μέλος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΕΑGT και βασικό άξονα είχε την ανάδειξη της ψυχικής ανθεκτικότητας της ομάδας εργαζομένων καθώς και θέματα εποπτείας που προέκυψαν.

Blair Dane

© Copyright HAGT – Hellenic Association for Gestalt Therapy

© Copyright HAGT – Hellenic Association for Gestalt Therapy