Κώδικας Δεοντολογίας

Τα μέλη της Ελληνικής Εταιρίας Ψυχοθεραπείας Gestalt οφείλουν να τηρούν τον Κώδικα Δεοντολογίας της. Ο Κώδικας Δεοντολογίας βασίζεται σε γενικά αποδεκτές αρχές όπως σεβασμός, υπευθυνότητα, ακεραιότητα, εχεμύθεια, ικανότητα. Στόχοι του είναι να εξασφαλίσει την αξιο­πιστία και τη φερεγγυότητα των μελών και να προστατεύσει από περιπτώσεις κακής πρακτικής τους ενδιαφερόμενους που λαμβάνουν υπηρεσία από τα μέλη μας. Ο Κώδικας αυτός είναι κοινός για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ψυχοθεραπείας Gestalt (με αντίστοιχες προσαρμογές σε κάθε χώρα) και έχει ψηφιστεί και από άλλους εθνικούς οργανισμούς Ψυχοθεραπείας Gestalt.

Η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΕΨG αποτελείται από τρία μέλη:

  1. Κυβέλου Αγγελική
  2. Κωνσταντινίδου Αντωνία
  3. Μούσλεχ Ελένη

Κώδικας Δεοντολογίας (*Επικαιροποιημένος το 2020 με παράρτημα για την διαδικτυακή θεραπεία)

Φόρμα Προσφυγής

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να ενημερώνεστε άμεσα για νέα που σας ενδιαφέρουν; Εγγραφείτε τώρα στο ενημερωτικό μας Newsletter.

    © Copyright HAGT – Hellenic Association for Gestalt Therapy

    © Copyright HAGT – Hellenic Association for Gestalt Therapy