Εγγραφή – Κριτήρια

Η Ελληνική Εταιρία Ψυχοθεραπείας Gestalt (Γκεστάλτ) απαρτίζεται από τακτικά, δόκιμα, επίτιμα και αρωγά μέλη.

Τακτικά μέλη του σωματείου μπορεί να είναι:

α) Φυσικά πρόσωπα ψυχοθεραπευτές Γκεστάλτ.

Ως ψυχοθεραπευτές Γκεστάλτ ορίζονται

  • οι πτυχιούχοι επιστημών ψυχικής υγείας Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας και του εξωτερικού που πληρούν τα αντίστοιχα κριτήρια που ορίζονται από τον Κανονισμό Πιστοποίησης του Συλλόγου
  • απόφοιτοι τριτοβάθμιων σχολών κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών από ιδιωτικά ή δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα που πληρούν τα αντίστοιχα κριτήρια που ορίζονται από τον Κανονισμό Πιστοποίησης του Συλλόγου
  • απόφοιτοι τριτοβάθμιων σχολών άλλων επιστημών από ιδιωτικά ή δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα που πληρούν τα αντίστοιχα κριτήρια που ορίζονται από τον Κανονισμό Πιστοποίησης του Συλλόγου
  • επαγγελματίες που αναγνωρίζονται μέσω της διαδικασίας προπατόρων, όπως αυτή ορίζεται από τον Κανονισμό Πιστοποίησης του Συλλόγου.

β) Νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων, οργανισμοί, ιδρύματα που πληρούν προϋποθέσεις μόρφωσης, εκπαίδευσης και ηθικής δεοντολογίας που θέτει η «Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Θεραπεία Γκεστάλτ» (European Association for Gestalt Therapy, E.A.G.T.). Τα νομικά πρόσωπα μέλη του σωματείου, εκπροσωπούνται και συμμετέχουν στη διοίκηση του σωματείου δια του προέδρου του Διοικητικού τους Συμβουλίου ή του εκπροσώπου που έχει ορίσει το Διοικητικό τους Συμβούλιο, ο οποίος και ασκεί τα δικαιώματά τους ως μελών.

Μπορείτε να κατεβάστε το έντυπο με την διαδικασία εγγραφής και την αίτηση εγγραφής ως τακτικό μέλος:

Δικαιολογητικά και διαδικασία εγγραφής τακτικού μέλους

Αίτηση εγγραφής τακτικού μέλους 


Δόκιμα μέλη του σωματείου μπορεί να είναι
:

Φυσικά πρόσωπα, πτυχιούχοι επιστημών ψυχικής υγείας και πτυχιούχοι κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών ή πτυχιούχοι άλλων επιστημών Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας και του Εξωτερικού, (σύμφωνα με τα προαναφερθέντα κριτήρια για τα τακτικά μέλη)  που βρίσκονται σε διαδικασία εκπαίδευσης σε Εκπαιδευτικό Κέντρο Ψυχοθεραπείας Gestalt πιστοποιημένο και αναγνωρισμένο από την European Association for Gestalt Therapy (E.A.G.T.) και έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το δεύτερο έτος της εκπαίδευσής τους.

Μπορείτε να κατεβάστε το έντυπο με την διαδικασία εγγραφής και την αίτηση εγγραφής ως δόκιμο μέλος:

Δικαιολογητικά και διαδικασία εγγραφής δόκιμου μέλους

Αίτηση εγγραφής δοκίμου μέλους


Κοινή Συνδρομή HAGT & EAGT (Joint membership)

Ο Σύλλογος μας μετά από προσπάθεια ετών έχει και οικονομική συνεργασία με την EAGT. Όποιο μέλος μας  επιθυμεί να συμμετάσχει  μπορεί να υποβάλλει  αίτηση για κοινή συνδρομή στην HAGT και την EAGT.

Αυτό σημαίνει ότι πληρώνει μια ετήσια συνδρομή και για τους δύο συλλόγους με μια μεγάλη έκπτωση. Όποιοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε αυτή τη ρύθμιση χρειάζεται:

Για τα Τακτικά μέλη:
α) Αν είστε τακτικά μέλη και έχετε ήδη ενταχθεί στη ρύθμιση του Joint Membership  μπορείτε να πληρώσετε τη συνδρομή σας (100 ευρώ) για το τρέχον έτος στο λογαριασμό του συλλόγου.
β) Αν είστε τακτικά μέλη που θέλετε να ενταχθείτε στη ρύθμιση από  την ερχόμενη χρονιά,  μπορείτε να  συμπληρώσετε και να μάς αποστείλετε ηλεκτρονικά την παρακάτω αίτηση.

Αίτηση συμμετοχής στο joint membership

Για τα ΔΟΚΙΜΑ μέλη:
Αν είστε δόκιμα μέλη που θέλετε να εγγραφείτε και στην EAGT και να ενταχθείτε στη ρύθμιση του joint membership  καταθέτετε το ποσό των 50 ευρώ (ετήσια συνδρομή).

Παρακαλούμε για όποια απορία, πληροφορία σχετικά με τα αντίστοιχα ποσά επικοινωνείτε με το e-mail του συλλόγου μας: ds.hagt@gmail.com

Μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο για αίτηση συμμετοχής στο joint membership:

Αίτηση συμμετοχής στο joint membership

Κανονισμός Πιστοποίησης

Η Επιτροπή Πιστοποίησης συνεδριάζει μια φορά το τρίμηνο,
τους μήνες Μάρτιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο


Τραπεζικός Λογαριασμός:

EUROBANK
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ  ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  GESTALT
Αριθμός Λογαριασμού: 00260030980201170352
IBAN: GR8102600300000980201170352

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να ενημερώνεστε άμεσα για νέα που σας ενδιαφέρουν; Εγγραφείτε τώρα στο ενημερωτικό μας Newsletter.

    © Copyright HAGT – Hellenic Association for Gestalt Therapy

    © Copyright HAGT – Hellenic Association for Gestalt Therapy