Εφαρμογές της Ψυχοθεραπείας Gestalt

H ψυχοθεραπεία Gestalt απευθύνεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να ερευνήσει, να κατανοήσει και να πραγματοποιήσει αλλαγές στις ποικίλες πλευρές και καταστάσεις της ζωής του.

Οι ψυχοθεραπευτές  Gestalt συνεργάζονται με πρόσωπα τα οποία αντιμετωπίζουν θέματα που μπορεί να εντάσσονται σε όλο το φάσμα των καταστάσεων που παραδοσιακά κατηγοριοποιούνται  ως ψυχικές διαταραχές,  με την προϋπόθεση της επί μέρους ειδίκευσης και επάρκειας.  Ενδιαφέρονται να γνωρίζουν τα διάφορα συστήματα ταξινόμησης των ψυχικών διαταραχών, ωστόσο έχουν ως  βασικό τους προσανατολισμό ότι τα ψυχολογικά προβλήματα αποτελούν κυρίως  σχεσιακά φαινόμενα, συνεπώς η όποια διάγνωση χρειάζεται να συμπεριλαμβάνει το πλέγμα των σχέσεων στο πεδίο οργανισμός-περιβάλλον. Παράλληλα, ο άνθρωπος γίνεται αντιληπτός ως ένα μοναδικό γίγνεσθαι που δεν είναι εφικτό να συλληφθεί  παρά μόνον αποσπασματικά, συνεπώς οποιαδήποτε απόπειρα κατανόησης (διάγνωσης) των καταστάσεων του ανθρώπου απαιτεί ιδιαίτερη  προσοχή και στοχασμό.

Η ψυχοθεραπεία Gestalt εφαρμόζεται σε επίπεδο ατόμου, ζεύγους, οικογένειας, ομάδας και κοινότητας. Τέλος,  η εφαρμογή των αρχών και της μεθοδολογίας της έχουν επεκταθεί στην εκπαίδευση, τους οργανισμούς, τις επιχειρήσεις  και σε άλλους τομείς της κοινωνικής ζωής.

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να ενημερώνεστε άμεσα για νέα που σας ενδιαφέρουν; Εγγραφείτε τώρα στο ενημερωτικό μας Newsletter.

    © Copyright HAGT – Hellenic Association for Gestalt Therapy

    © Copyright HAGT – Hellenic Association for Gestalt Therapy