Βιβλιογραφία Gestalt

Άρθρα Mελών της HAGT σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά/Βιβλία

Balliou, D., Hatzilakou, K., Konstantinidou, A. & Yiamarelou, Y. (2013) Gestalt Therapy in Greece. In O’Leary, E (Ed.) (2013). Gestalt Therapy Around the World (pp.165-176). UK/USA: Willey-Blackwell

Siampani, K. (2013). “Incorporating Sandplay Therapy into Gestalt Therapy in the Treatment of Dementia”Gestalt Review17, 1, 35-58.

Siampani, K. (2013). Comment to “What Does it Look Like?” A Gestalt Approach to Dementia by Frans Meulmeester. In Francesetti, G., Gecele, M. & Roubal, J. (Eds) (2013) Gestalt Therapy In Clinical Practice: From Psychopathology to the Aesthetics of Contact (pp.341-359). Instituto Di Gestalt: Siracusa

Kalaitzi, E. ( 2012) Calling for a Gestalt Developmental PerspectiveGestalt Review, 16(3):273-291, 2012

Kato, J. (2015) Experiences from a multicultural field – a  Gestalt perspective on work in detention centers. In  Klaren, G. , Levi, N. & Vidakovic, I. (Eds) (2015) “Yes We Care! Social, political and cultural relationship as therapy’s ground, a Gestalt perspective”(2nd Edition) (Chapter 13). HR&SR Committee of EAGT

Kato, J. (2014) Experiences from a multicultural field – a  Gestalt perspective on work in detention centers. British Gestalt Journal, vol 23, No. 1, 13-19

Theodorou, P. (2011). Watching my ‘personal film’, or configuring an image-like symbolic process representation. British Gestalt Journal 2011, Vol. 20, No. 1, 34–41. Δείτε το εδώ

Επιστημονικά Κείμενα στα Ελληνικά

Αρχοντάκη, Ζ., Φιλίππου (2003). 205 βιωματικές ασκήσεις για εμψύχωση ομάδων: Ψυχοθεραπείας, κοινωνικής εργασίας, εκπαίδευσης. Αθήνα: Καστανιώτης.

Βλαχούτσικου, Τ. (2005). Ξαφνικά η Μνήμη Άρχισε να Θυμάται. Αθήνα: Μέδουσα.

Γιαμαρέλου, Γ., Δίπλας, Γ., Κωνσταντινίδου, Α., Μπάλλιου, Δ., Χατζηλάκου, Κ. (2011)  Εισαγωγή στην Ψυχοθεραπεία Gestalt. Gestalt Foundation.

Δίπλας, Γ. (2017). Φαινομενολογία της Μορφής. Όψεις Ανάδυσης της Μορφής. Περιοδικό “Εποχή”,τεύχος 5-Δεκέμβριος 2017 (?)

Hycner, R., Jacobs, L. (Εds) (2018). Η Θεραπευτική Σχέση ως Ίαση στην Ψυχοθεραπεία Gestalt. Μία Προσέγγιση με βάση το διάλογο και την ψυχολογία του εαυτού (Μτφ: Καραγιαννοπούλου Α.). Αθήνα, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης.

Θεοδώρου, Π. (2017). Ο Χορός των Θαυμάτων, τα μεγάλα ταξίδια στα μικρά βήματα. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις “Ρώμη”.

Θεοδώρου, Π. (2018). Σκιά, ο σιωπηλός σύντροφος στο ταξίδι της ζωής μας. Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Ρώμη.

Meulmeester,F., Ρίζου, Ι., Σταμάτης, Γ. (2017). Η Τέχνη της Αλλαγής. Gestalt: μια διαφορετική προσέγγιση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Αθήνα: Εκδόσεις Σιδέρης

Μπάλλιου, Δ (2016).  Η Διϋποκειμενικότητα της Εμπειρίας στη Θεραπεία Gestalt. Περιοδικό “Εποχή”,τεύχος 3-Δεκέμβριος 2016 (141-145)

Muriel, J.,   and Jongevard, D. (1980) Γεννήθηκες για να Κερδίσεις: Συναλλακτική Ανάλυση με Πειράματα Γκεστάλτ (Μτφ: Λιώμη Μ.). Αθήνα: Γλάρος.

Nevis, E. (ed). (2015). Θεραπεία Gestalt: Θεωρία & Εφαρμογές (Μτφ: Μπαρουξής Γ.). Αθήνα: Gestalt Foundation.

O’ Leary, Ε. (1995). Η θεραπεία Gestalt (Μτφ: ΣκαρβέληΓ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Perls, F. (1989). Αυτόπτης μάρτυρας στη θεραπεία Γκεστάλτ (Μτφ: Δίπλας Γ.). Αθήνα: Γλάρος.

Perls, F. (1989). Η Προσέγγιση Γκεστάλτ (Μτφ: Δίπλας Γ.). Αθήνα: Γλάρος.

Σιαμπάνη Κατερίνα (2020). Ημερολόγιο Ψυχοθεραπείας: Φωτίζοντας τα παράθυρα της ψυχής. Εκδόσεις iWrite: Θεσσαλονίκη-Αθήνα

Σιαμπάνη, Κ, Τσολάκη, Μ. (2014). Βαδίζοντας Μαζί…Η Οπτική της Θεραπείας Gestalt στην Άνοια. Θεσσαλονίκη: Ελληνική Εταιρία Νόσου  Alzheimer  και Συγγενών Διαταραχών.

Σιαμπάνη, Κ. (2010). Εικαστική Θεραπεία στην άνοια. Στο Μ. Τσολάκη & Φ. Κουντή. Εφαρμοσμένα Θέματα Παθολογικού Γήρατος. Θεσσαλονίκη: Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών; 137-151.

Σιαμπάνη, Κ. (2011). Ψυχοεκπαίδευση οικογενειών ατόμων τρίτης ηλικίας. Στο Μ. Τσολάκη & Φ. Κουντή. Οι αλλαγές των περιθαλπόντων. Θεσσαλονίκη: Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών; 335-344).

Σιαμπάνη, Κ. (2011). Ψυχοεκπαίδευση οικογενειών ατόμων τρίτης ηλικίας. Στο Μ. Τσολάκη & Φ. Κουντή. Δημιουργική επικοινωνία με τον ασθενή. Θεσσαλονίκη: Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών; 296-310

Σιαμπάνη, Κ. (2011). Ψυχοεκπαίδευση οικογενειών ατόμων τρίτης ηλικίας. Στο Μ. Τσολάκη & Φ. Κουντή. Η μεταμόρφωση των Ελλήνων ανδρών, όπως παρατηρήθηκε σε μια ομάδα ψυχολογικής στήριξης περιθαλπόντων ατόμων που πάσχουν από άνοια, και με τις αρχές και τους στόχους της ψυχοθεραπείας Gestalt.. Θεσσαλονίκη: Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών; 476-493

Σιαμπάνη Κ., Μακρίδου Μ., Τίγκας Μ., Κουτσοβαγγέλη Μαλιοκάπη Α., Τυμπανάρη Α., Σουραϊλίδου Ε., Παπαποστόλου Π., Παπαδημητρίου Ν. (2021). Η συμβολή της ψυχοθεραπείας Gestalt σε ομάδες ατόμων με Ήπια Νοητική Διαταραχή. 12th Panhellenic Conferenceon Alzheimer’s Disease & 4rth Mediterranean Conf. on Neurodegenerative Diseases PICAD & MeCoND 2021; 171-172 Δείτε το εδώ

Σιαμπάνη, Κ., Μακρίδου, Μ., Γκουζιώτη, Ι.,  Μιζαμίδου, Μ., Αβάκοβα, Ε., Γκώγκου, Α., Παπαντωνιάδου, Ζ., (2015). Ο άνθρωπος ζει στον κόσμο και στον κόσμο μαθαίνει τον εαυτό του. Hellenic Journal of Nuclear Medicine, May – Aug 2015; 18. (p. 443-448). Δείτε το εδώ

Φιλίππου, Δ., Καραντάνα, Π. (2010). Ιστορίες για να ονειρεύεσαι… Παιχνίδια για να μεγαλώνεις…Για εμψύχωση βιωματικών ομάδων προσωπικής ανάπτυξης. Αθήνα: Καστανιώτης.

 

Κείμενα Ψυχολογίας για Όλους

Boucay, J. &Boucay, D. (2017). Γονείς και Παιδιά (Μτφ: Επισκοπούλου Κ.) Αθήνα: Opera

Bucay, J. (2016). Μια Ιστορία Λυπητερή (Μτφ: Μπεζαντάκου Μ.).  Αθήνα: Opera

Bucay, J. (2015). Γράμματα στην Κλαούντια (Μτφ: Μπεζαντάκου Μ.).  Αθήνα: Opera

Bucay, J. (2014). Ο Δρόμος της Πνευματικότητας (Μτφ: Επισκοπούλου Κ.). Αθήνα: Opera

Bucay, J. (2013). Από την Αυτοεκτίμηση στον Εγωισμό (Μτφ: Επισκοπούλου Κ.). Αθήνα: Opera

Bucay, J. (2012). Από την άγνοια στη σοφία (Μτφ: Ηλιόπουλος Κ.). Αθήνα: Opera

Bucay, J. (2012). Ο μύθος της θεάς τύχης (Μτφ: Επισκοπούλου Κ.). Αθήνα: Opera

Bucay, J. (2012). Ο τρομερός εχθρός (Μτφ: Μυρεσιώτη- Αλιβέρτη Ε.). Αθήνα: Opera

Bucay, J. (2011). Ο αλυσοδεμένος ελέφαντας (Μτφ: Ηλιόπουλος Κ.). Αθήνα: Opera

Bucay, J. (2011). Ο δρόμος της ευτυχίας (Μτφ: Επισκοπούλου Κ.). Αθήνα: Opera

Bucay, J. (2010). Ο δρόμος της συνάντησης (Μτφ: Επισκοπούλου Κ). Αθήνα: Οpera

Bucay, J. (2010). Ο δρόμος των δακρύων (Μτφ: Επισκοπούλου). Αθήνα: Opera

Bucay, J. (2009). Ο δρόμος της αυτοεξάρτησης (Μτφ: Επισκοπούλου Κ.). Αθήνα: Opera

Bucay, J., Salinas, S. (2009). Να βλέπεις στον έρωτα (Μτφ: Μπεζαντάκου M.). Αθήνα: Opera

Bucay, J. (2008). Βασίσου πάνω μου (Μτφ: Μπεζαντάκου Μ.).  Αθήνα: Opera

Bucay, J. (2008). Ιστορίες να σκεφτείς (Μτφ: Μπεζαντάκου Μ.). Αθήνα: Opera

Bucay, J. (2008). Να σου πω μια ιστορία (Μτφ: Ηλιόπουλος Κ.). Αθήνα: Opera

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να ενημερώνεστε άμεσα για νέα που σας ενδιαφέρουν; Εγγραφείτε τώρα στο ενημερωτικό μας Newsletter.

    © Copyright HAGT – Hellenic Association for Gestalt Therapy

    © Copyright HAGT – Hellenic Association for Gestalt Therapy