Η Ελληνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Γκεστάλτ στο Κέντρο Ημέρας Βαβέλ.

6 Μαΐου 2020by admin

Τη Δευτέρα 9/2/2015, 10:00-12:00 π.μ. θα γίνει παρουσίαση  της φιλοσοφίας του Εμμανουήλ Λεβινάς στο Κέντρο Ημέρας ΒΑΒΕΛ.

Οι συνάδελφοι που δουλεύουν με μετανάστες ή πρόσφυγες σε αρμόδιες υπηρεσίες, είναι ευπρόσδεκτοι. Ακολουθεί η ανακοίνωση της παρουσίασης.

“Για μια Ερμηνευτική της Εμπιστοσύνης: Η Πρωταρχικότητα της Ηθικής & η Καμπυλότητα του Διυποκειμενικού Χώρου” 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΕΒΙΝΑΣ

«Αν μπορούσαμε να παρουσιάσουμε το κυρίως μέλημα της φιλοσοφίας του Λεβινάς σε μια πρόταση θα λέγαμε ότι αυτό περιστρέφεται γύρω από το ερώτημα για το πώς μπορούμε να σκεφτούμε τον Άλλο χωρίς να τον αναγάγουμε στο Ίδιο,  χωρίς, δηλαδή,  να εκμηδενίσουμε την ετερότητά του.»

Ο Λεβινάς  μέσω της φιλοσοφικής θεώρησης που ανέπτυξε, έγινε ένας από τους θεμελιωτές της «Ερμηνευτικής της Εμπιστοσύνης» έναντι της «Ερμηνευτικής της Καχυποψίας»

Η ερμηνευτική της εμπιστοσύνης κατανοεί την αντίσταση και την άμυνα ως απαραίτητες μορφές αντιμετώπισης αφόρητων τραυματικών τρόμων και μοναχικών αγωνιών.

Χαρακτηρίζεται από μια στάση, σύμφωνα με την οποία κάθε τι που λέει ή κάνει κάποιος αποτελεί την προσπάθειά του να επικοινωνήσει την αλήθεια του. Εμείς έχουμε να προσπαθήσουμε να την κατανοήσουμε.

Εισηγήτρια: Αντωνία Κωνσταντινίδου, 

M.Sc. Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας Α.Π.Θ.,Ψυχοθεραπεύτρια, Εκπαιδεύτρια & Επόπτρια Gestalt, μέλος Σ.Ε.Ψ. & EAGT. Κάτοχος ECP (European Certificate of Psychotherapy). Ιδρυτικό μέλος του Κέντρου Εκπαίδευσης & Ψυχοθεραπείας Gestalt Foundation και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Ψυχοθεραπείας Gestalt.

© Copyright HAGT – Hellenic Association for Gestalt Therapy

© Copyright HAGT – Hellenic Association for Gestalt Therapy