Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρίας Ψυχοθεραπείας Gestalt απαρτίζεται από τους:

– Κωνσταντίνο Κώστα, Πρόεδρο

– Εξαρμενία Παππά, Αντιπρόεδρο

– Ελπίδα Καλαϊτζή, Γραμματέα και Εκπρόσωπο της Εταιρίας στην E.A.G.T.

– Ανέττα Αλεξανδρίδη, Ταμία

– Ελένη Μούσλεχ,  Μέλος

This post is also available in: Αγγλικα