Επαναπιστοποίηση

Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου, τόσο τα απλά όσο και εκείνα  τα οποία έχουν έχουν κοινή συνδρομή στην EAGT και την ΕΕΨG (Joint Membership) επαναπιστοποιούνται κάθε πέντε (5) χρόνια.  Προϋπόθεση για την επαναπιστοποίηση είναι η πραγματοποίηση τουλάχιστον εκατό (100) ωρών συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στους παρακάτω τομείς:

  • Εποπτεία (κυρίως Gestalt):   20 ώρες τουλάχιστον
  • Συνέδρια, σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, workshops στην ψυχοθεραπεία Gestalt:  30 ώρες τουλάχιστον
  •  Διεποπτεία (δηλαδή συμμετοχή σε ομάδα εποπτείας με συναδέλφους χωρίς συντονιστή) ή διδασκαλία της ψυχοθεραπείας Gestalt ή συγγραφή σχετικά με την ψυχοθεραπεία Gestalt
    ή άλλο επιστημονικό έργο σχετικά με την ψυχοθεραπεία Gestalt:    50 ώρες τουλάχιστον

Παρακάτω θα βρείτε τα σχετικά έντυπα.

Φόρμες Επαναπιστοποίησης

Τη Φόρμα Επαναπιστοποίησης και τις αντίστοιχες βεβαιώσεις  μπορείτε να αποστείλετε

Ταχυδρομικά στην διεύθυνση (όχι  συστημένα):

Καλαϊτζή Ελπίδα
(Ελληνική Εταιρία Ψυχοθεραπείας Gestalt)
Ιασωνίδου 51,  16777 Ελληνικό, Αθήνα
Τηλ.: (+30) 6944661931)

Και ηλεκτρονικά στο e-mail Συλλόγου: gestalt@hagt.gr