Εκπαιδευτές  Gestalt

Από το 2018 η ΕΕΨG  πιστοποιεί άτομα Εκπαιδευτές Gestalt. Στη φόρμα που ακολουθεί θα βρείτε τη σχετική αίτηση και πληροφορίες για τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά. Για όποια διευκρίνηση ή πληροφορία είμαστε στη διάθεσή σας.

Αίτηση Εκπαιδευτή Gestalt

Τα μέλη μας που έχουν έως τώρα πιστοποιηθεί ως Εκπαιδευτές Gestalt είναι τα παρακάτω:

Γιάγκου Ανδρονίκη

Γιαμαρέλλου Γιάννα

Κάτο Ιωάννα

Κωνσταντινίδου Αντωνία

Μιχαηλίδης Κώστας

Μανωλάκη Κατερίνα

Μπάλλιου  Δέσποινα

Σιαμπάνη Κατερίνα

 

Επόπτες   Gestalt

Από το 2021 η ΕΕΨG  πιστοποιεί άτομα επόπτες Gestalt. Ως επόπτες μπορούν να πιστοποιηθούν θεραπευτές- τακτικά μέλη της Ελληνικής Εταιρίας Ψυχοθεραπείας Gestalt που έχουν:

Α) 5 χρόνια αποδεδειγμένης εμπειρίας εργασίας ως ψυχοθεραπευτές Gestalt και να έχουν παρακολουθήσει ειδική αντίστοιχη εκπαίδευση εποπτών σε πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο (EAGT, UKCP, EAP, AAGT, EFTA, κ.α.) διάρκειας τουλάχιστον 50 ωρών και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 25 ώρες εποπτείας εποπτών (hypervision)

ή

Β)  10 χρόνια αποδεδειγμένης εμπειρίας εργασίας ως ψυχοθεραπευτές Gestalt και 50  ώρες εποπτείας εποπτών (hypervision)

Χρειάζεται να προσκομίσουν:

  • Αίτηση εγγραφής
  • Βεβαίωση παρακολούθησης εποπτείας εποπτών
  • Πιστοποιητικό ολοκληρωμένης εκπαίδευσης εποπτών σε πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην ψυχοθεραπεία
  • Αποδεικτικά ότι έχουν 5 ή 10 χρόνια εμπειρίας:
  1. βεβαίωση εργοδότη με περιγραφή αντικειμένου εργασίας και ώρες απασχόλησης ή από μπλοκάκι παροχής υπηρεσιών και βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα
  2. βεβαίωση από πιστοποιημένο επόπτη Gestalt όπου θα αναφέρεται αναλυτικά το περιεχόμενο της δραστηριότητας του αιτούντος καθώς και οι ώρες εποπτείας που έχουν συμπληρωθεί, ανάλογες της δραστηριότητας αυτής (τουλάχιστον 150 ώρες, από τις οποίες το 1/3 μπορεί να προέρχεται από ενδοεποπτεία ή/και εποπτεία στο πλαίσιο σεμιναρίων)

Επιπλέον είναι απαραίτητο ο επόπτης Gestalt να συνεχίζει να αποδεικνύει ότι μπορεί να συνδυάζει θεωρία και πράξη παρουσιάζοντας γραπτά (άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά ή βιβλία), να δίνει διαλέξεις, ή να πραγματοποιεί βιωματικά σεμινάρια σε συνέδρια.

 

Στη φόρμα που ακολουθεί θα βρείτε τη σχετική αίτηση και πληροφορίες για τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά. Για όποια διευκρίνηση ή πληροφορία είμαστε στη διάθεσή σας.

Αίτηση Επόπτη Gestalt

 

Βεβαίωση Εποπτείας Εποπτών

 

Τα μέλη μας που έχουν έως τώρα πιστοποιηθεί ως Επόπτες Gestalt είναι τα παρακάτω:

Αντωνίου Έλενα

Ασκαρίδου Βικτωρία

Γιάγκου Ανδρονίκη

Γιαμαρέλλου Γιάννα

Γκιώνη Κωνσταντίνα

Καλαϊτζή Ελπίδα

Κάτο Ιωάννα

Κουτσοπούλου Ιωάννα

Κωνσταντινίδου Αντωνία

Μανωλάκη Κατερίνα

Μαυρίδου Μαρία

Μητσογιάννη Αγαθή (Άντα)

Μπάλλιου  Δέσποινα

Μουσλέχ Ελένη

Παπαθανασίου Κατερίνα

Σιαμπάνη Κατερίνα

Χαντζιάρα Δήμητρα

Χατζηλάκου Κάτια